بودجه شهر شیراز 20 درصد افزایش می یابد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین المللبه گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن اسدی شامگاه شنبه پس از انتخاب به عنوان شهردار شیراز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بودجه شورا نه تنها تشکیل می شود بلکه از ۲۰ درصد افزایش می یابد.

وی افزود: شیراز به شهر هوشمند و بهشت ​​سرمایه گذاران تبدیل می شود و تمام تلاش خود را برای افزایش رفاه و کیفیت زندگی شهروندان شیرازی به کار خواهم گرفت.

اسدی بیان کرد: هدف اصلی که در شیراز برای دستیابی به آن تلاش می کنیم، رضایتمندی شهروندان است و سعی می کنم به تمام وعده های جامعه عمل کنم.

وی افزود: نیروی کار شهرستان نیرویی قوی است که نمی خواهد افراد بیشتری را وارد کند به همین دلیل تلاش می کنم مدیریت شهر و نیروهای موجود را در اختیار بگیرم.

اسدی گفت: به دنبال ورود افراد جدید به بدنه شهر نیستم و افرادی که در شهر هستند می توانند آن را به بهشت ​​سرمایه گذاری و دانش تبدیل کنند.