به دست آوردن کنترل شرکت های اوره در بازار سهام
هفته گذشته با افزایش تقاضا برای محصولات اوره در جهان، تقاضا برای محصولات اوره در بازار سرمایه نیز در روزهای اخیر بالا بود و در این هفته شاهد افزایش شاخص هم وزن، محصول متوسط ​​و متوسط ​​بودیم. درجه پایین تر، و کاهش در شاخص کل، حاصل ضرب نمرات.