بهبود فرصت ها برای دانشجویان بین المللی پزشکی با کمک خیرین – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین المللبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، در نشست مدیران اجتماعی و رفاهی وزارت بهداشت و رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از ارتقای امکانات و کمک های دانشجویی تجلیل شد. . از خیرخواهان

در این جلسه با حضور مهندس محمودی مشاور وزیر بهداشت در امور اجتماعی و دبیر کارگروه امور خیریه و روابط انسانی، مهندس حیدری پور مدیرکل امور خیریه اداره کل امور خیریه غیردولتی و پزشکی و دکتر محمدی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت برای برگزاری همایش خیرین اقامتگاه منتقل شد.

بهبود خدمات رفاهی دانشجویان پزشکی با استفاده از نقاط قوت بانک ها و شرکت ها

در ادامه مقرر شد مقدمات بازدید خیرین از صندوق رفاه و خوابگاه های دانشجویی فراهم شود. همچنین برای پذیرش مسئولیت اجتماعی موسسات اقتصادی باید از توان بانک ها و شرکت ها برای ارتقای خدمات رفاهی دانشجویان پزشکی استفاده کرد.

از دیگر ایده هایی که مطرح شد، انعقاد تفاهم نامه با بنیاد مصطفان برای تکمیل و تجهیز خوابگاه های دانشجویی و بازدید از دانشگاه ها و خوابگاه های برخی کشورهای نزدیک به دنبال تجربیات موفق آنها بود.