بهبود امید به زندگی در سال 2021 / آیا امید به زندگی در کشورها کاهش یافته است؟


امید به زندگی در برخی کشورها پس از رکود بزرگ در سال 2020 بهبود یافته است، اما ایالات متحده و سایر کشورها شاهد کاهش امید به زندگی بوده اند.

مقاله چگونگی بهبود زندگی در سال 2021 / امید به زندگی در کدام کشورها کاهش یافته است؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.