بررسی آپارات بازی بسته است
پس از انتقادات دو ماهه اخیر رئیس صداوسیما و برخی رسانه ها از سرویس آپارات گیم، مدیرعامل آپارات با انتشار ویدئویی از تعطیلی این سرویس خبر داد و گفت: با وجود میل درونی و پایان تاریکی و غم، آپارات بازی از جمعه 18 شهریور برای همیشه تعطیل می شود.