برداشت روزانه 150 تن سویا از سایت گمیشان/ بیماری کشف نشد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین المللعلی کاووسی در گفتگو با خبرنگار مهر او گفت: روزهای اخیر در عدد کوچک از استخرهای منطقه میگوی گامیشان به دلیل دمای پایین و سرما، به دلیل سن کم و سیستم ایمنی کم میگو و پس از معاینه در آزمایشگاه آب تلف شدیم. برو جلو از بسیاری جهات، این بیماری تایید نمی شود.

مدیر کل دامپزشکی گلستان وی افزود: به دلیل نداشتن بدن و تغییر رنگ به نظر می رسید که عفونت داشته باشد اما اینطور نبود و آزمایشات آن را تایید نکرد.

وی گفت: بیشتر بیماری ها سرطان سینه است سلام وزن آن سبک (هفت گرم) و سخت است و هر چهار حوض حدود پنج کیلوگرم وزن کم کرده است.

کاووسی گفت: 120 تا 150 تن میگو از منطقه گامیشان برداشت شده و تاکنون 2200 تن برداشت شده است و این روند تا دو هفته دیگر ادامه دارد.

مدیر کل دامپزشکی گلستان قبل از بینی برداشت 1300 تن محصولات دیگر خبر داشتن و گفت: از قوت همه بیمارستانها و مراکز فرآیند بیاور ما از ایالتی استفاده خواهیم کرد که تاکنون مشکلی نداشته است.

به گفته وی، لوبیاهای برداشت شده به مراکز فرآوری رفته و برای صادرات بسته بندی می شود.

کاووسی وی گفت: در این مراکز ماموران فنی و کارشناسان حضور دارند و بر این فعالیت ها نظارت می کنند.

مدیر کل دامپزشکی گلستان گفت: در محل برداشت 60 نیسان یخچال آنها مشغول تحویل محصولات به مراکز فرآوری (هفت مرکز) هستند که در هر مرکز بیش از 300 نفر مشغول به کار هستند.