برای فعال بودن بجنگید


آیا این نتایج شگفت انگیز از کارن را دیده اید؟

گاهی اوقات در فعال ماندن مشکل دارد.

اما به جای توجیه ، او تغییر ایجاد می کند.

بدن را حرکت می دهد.

به نتایج می رسد. 😊

وقتی تلاش او را ببینید بسیار انگیزه خواهید داشت.

برای مشاهده هم اکنون روی زیر کلیک کنید.

عملکرد انگیزه دوشنبه - تناسب اندام Kobokoدیدگاهتان را بنویسید