بانک مرکزی: پرداخت اربعین با احراز هویت الزامی است
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک های ملی، سپه، تجارت، ملت و صادرات اعلام کرد که در صورت خرابی سامانه رهگیری پول (سنا)، پس از احراز هویت متقاضی، پس از رفع مشکل در سامانه رهگیری، اقدام به فروش وجه می کند. سامانه سنا، اطلاعات مربوط به خرید پول را در سامانه ثبت کنید.