بازتابی از نقش غیرعادی هالک ایرانی در تاریخ بریتانیا
غریبی با چیزی که در اینستاگرام به نمایش گذاشته تفاوت زیادی دارد و هیکل عضلانی و شش پک ندارد، خوش فرم و ناف است. قد او نیز با حضور در تصاویرش کمتر از 188 سانتی متر است، این ورزشکار 30 ساله حدود 170 سانتی متر قد دارد.