این پست خسارات وارده به مشتریان را جبران می کند
محمد اخلاقچی – مدیرکل مدیریت کیفیت و ارتباط با مشتریان شرکت ملی پست در گفت وگو با ایسنا درباره این ویدئو توضیح داد: این ویدئو مربوط به چند ماه پیش است که همزمان اقدامات پیگیری انجام شد. و به ستمكاران و كساني كه دريافتيم شكست خورده اند هشدار دهيم، تاكنون آموزش هاي لازم به كارگران در اقصي نقاط كشور داده شده است.