این احتمال وجود دارد که آب برای کاربران سنگین قطع شود


مدیرکل آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به اینکه میزان مصرف آب در شهر تهران مشابه مصارف تابستانی است، گفت: در صورت ادامه مصرف کنندگان بزرگ ممکن است آب این افراد قطع شود.

مقاله کجا آب مصرف کنندگان عمده مواد غذایی قطع می شود اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.