ایران مداخله غرب را در مرگ مهسا امینی مقصر دانست
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به مواضع مداخله‌ای برخی از سران آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر کشورها در قبال درگذشت خانم و خانواده و محکومیت مواضع مداخله کشورهای بیگانه در این حادثه تلخ.