ایران حمله به سفارت روسیه در کابل را محکوم کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه از دولت روسیه و خانواده های دو تن از اعضای سفارت این کشور در کابل و خانواده های دیگر قربانیان افغان در این حمله تروریستی قدردانی کرد و از مقامات افغانستان خواست. برای گرفتن آن اقدامات بیشتر برای تضمین امنیت سفارتخانه ها و مراکز دیپلماتیک در افغانستان