ایجاد رادیوگرافی اشعه ایکس ممکن است ساده تر از آن چیزی باشد که تصور می شد
اگرچه این کهکشان‌های رادیویی X شکل، اخترفیزیکدانان را برای دو دهه متحیر کرده‌اند، اما مطالعه جدیدی از دانشگاه نورث‌وسترن بینش جدیدی از ماهیت این کهکشان‌ها ارائه می‌کند که بسیار ساده است.