اگر اشتباهی به دلیل نهضت سراسری مسکن جاده خورده‌ایم چه کنیم؟
پالایش سه شرط ابتدایی برای حدود ۹۰ شانس به دلیل سند عنوان کنندگان صورت گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرط چهارم کدام ممکن است سابقه سکونت است، در داخل استان یا کلان شهر اخیر مورد تقاضا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.