اولین پرواز دور دنیا قایق نداجا بود
امیر دریادار شهرام ایرانی از آغاز ماموریت ناوگروه 86 نداجا برای دریانوردی به سراسر جهان خبر داد و گفت: این ناوگروه از ماه ربیع الاول آغاز به کار کرده و به دور دنیا خواهد رفت. مجموعه آبی برای نشان دادن قدرت مردم عزیزمان در تمام نمایش ها به دنیا