اولین همایش فناوری های نوین کشاورزی چهارشنبه برگزار می شود – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین المللبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، سلسله همایش های فناوری های نوین کشاورزی (NAT) با هدف اصلی حمایت از شرکت های دانشگاهی و ذینفعان حوزه فناوری های نوین کشاورزی به همت پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار می شود. با همکاری ستاد توسعه بیوتکنولوژی و حضور فعالان مختلف اکوسیستم نوآوری کشاورزی انجام می شود.

ایجاد و تکمیل زنجیره ارزش کشاورزی با توسعه، ترویج (توزیع) و یکپارچه سازی فناوری های نوین کشاورزی (تحقیق و توسعه، طراحی محصول، تامین مواد اولیه، تولید، توزیع، بازاریابی و ارائه خدمات به مشتری نهایی)، ترویج و توسعه روش های نوآوری و تحقیق و توسعه آزاد بین بخش مستقل و مرکز تحقیقات و تحقیق و پشتیبانی بخش پشتیبان و افزایش تولید و ارائه خدمات با استفاده از توانمندی های موجود در فناوری های نوین کشاورزی از دیگر اهداف کنفرانس فناوری های نوین کشاورزی است.

اولین رویداد از این سلسله رویدادها چهارشنبه 5 مرداد ماه با محوریت کشت بذر و گیاه، بیوتکنولوژی گیاهی، کشاورزی عمودی و کشاورزی عدالت و هوشمند در خانه نوآوری و فناوری ایران واقع در سالن 37 الف دایمی برگزار می شود. محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی در تهران

افتتاحیه اولین همایش فناوری های نوین کشاورزی از ساعت 9 تا 11 روز چهارشنبه با سخنرانی دکتر خیام نکویی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس اداره تحقیقات، آموزش و مدیریت ترویج کشاورزی پس از کسب و کار و شبکه سازی برگزار شد. نشستی با حضور مدیران، کارشناسان فنی و بازیگران اصلی این حوزه ایجاد خواهد شد. این همایش با تشکیل گروه ویژه بررسی صنعت بذر از ساعت 13:30 الی 15:30 و گروه ویژه بررسی صنعت کشت بافت ایران از ساعت 16:00 تا 18:00 ادامه دارد. در این نشریه ها به ارزیابی تجربیات موفق و ناموفق در زمینه صنعت بذر و کشت بافت در ایران، فناوری های نوین قابل استفاده در این صنایع، نقاط قوت و ضعف، فرصت های اقتصادی و مالی و راهکارهایی برای رفع چالش های این دو حوزه پرداخته شده است. . زمینه ها مورد بحث قرار می گیرد. نشست‌ها و رویدادهای B2B با محوریت یکپارچه‌سازی و توسعه فناوری‌ها و بازدید از ارائه فناوری‌های نوین کشاورزی که با حضور شرکت‌ها، مراکز تحقیقاتی، استارت‌آپ‌ها و شتاب دهنده‌های بخش کشاورزی برگزار می‌شود، از دیگر موضوعات این کنفرانس است.

ارتباط در فناوری های نوین کشاورزی یکی از اهداف اصلی برگزاری این رویداد است، بر این اساس همزمان در مراسم روز چهارشنبه شاهد راه اندازی شبکه و ارتباط برای تسریع فناوری های نوین کشاورزی و نتیجه گیری بودیم. 9 تفاهم نامه همکاری بین پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و معاونت ها و مراکز تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی. ما یک شرکت کشاورزی و شرکت خصوصی خواهیم بود. در این قراردادها، قرارداد همکاری هشت جانبه برای اطمینان از تولید، کشت، حفظ و بازاریابی اولین بذرهای سالم گرمسیری، کوچک، نرم، نرم، سبزیجات، صیفی و گل و گیاهان تزئینی، بین معاون رئیس جمهور منعقد شد. مسائل باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشکده ثبت و گواهی بذر و زراعی، پژوهشکده علوم باغبانی، پژوهشکده گیاه پزشکی کشور، اتحادیه صنف کشت بافت گیاهی ایران و پایان دادن به صندوق حمایت از توسعه هوشمند در بخش کشاورزی.

از دیگر توافقات منعقده در این نشست می توان به توافق واگذاری خطوط برنج از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به شرکت دانش بنیان آرین پارس و همکاری طرفین در تولید انواع برنج مروارید (یک دانه و خوراکی) اشاره کرد. قرارداد واگذاری خطوط سورگوم از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی به شرکت دانش بنیان آرین خوشه پارس و همکاری طرفین برای ایجاد ارقام غیر سمی/چند نوع سورگوم (غلاتی، شیرین و خوراکی) منعقد شد. اخذ دانش فنی تولید کلوس (کرفس کوهی) توسط پژوهشکده و به سفارش شرکت بیوتکنولوژی توبی مهرگان و اعطای مجوز ویژه از دانش فنی به دست آمده توسط پژوهشکده جهت تولید و فروش محصول. قرارداد کسب دانش فنی شناسایی شش ویروس سیب زمینی (PVY-PLRV-PVA -PVM-PVS و PVX) به سفارش پژوهشکده و پردیس شرکت رایان هرمس بیوتکنولوژی و اعطای مجوز انحصاری دانش فنی به این شرکت جهت تولید و فروش محصول، کسب دانش فنی تولید غده سیب زمینی کوچک در محیط بسته در سطح آزمایشگاه و مرکز تحقیقات و سفارش فرادشت کراوچ. شرکت و اعطای مجوز غیر انحصاری حق استفاده از دانش محصول فنی به شرکت، انتقال غیر انحصاری دانش فنی ریزازدیادی زغال اخته (Cornus mas L.) از پژوهشکده سبز شریفی. دانشگاه و قرارداد خرید بیوراکتور یکپارچه در مقیاس کوچک از پژوهشکده به شرکت صنعتی تیو تیو آسیا و اطلاع رسانی راه اندازی و کاربرد آن و قرارداد فروش مجموعا 60 کارخانه شیشه (30) گیاهان از هر رقم) عاری از ویروس ساقه سیب M7 و M9 توسط پژوهشکده به شرکت آوند نهال کشت بافت.