اهداف و نتایج توافق احتمالی “NOPEK”
هدف NOPEC حمایت از مصرف کنندگان و مشاغل آمریکایی برای جلوگیری از افزایش قیمت بنزین است، اما برخی از تحلیلگران هشدار می دهند که اجرای آن می تواند عواقب جدی داشته باشد. موسسه آمریکایی نفت، بزرگترین گروه نفت و گاز کشور، در نامه ای به رهبران کمیته سنا گفت که نوپک می تواند به سیاست، منافع نظامی و تجاری ایالات متحده آسیب برساند.