انتشار بزرگترین بیمارستان شهر در کشور – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین المللبه گزارش خبرگزاری مهر، سید علی دهقان دلگرم کننده استبا اعلام اینکه بیمارستان امام خمینی (ره) با 1200 تخت، بزرگترین مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کشور است و نقش مهمی در تربیت و پرورش پزشک دارد. غمگین او مسئول آینده است و منبع تحقیقات اجتماعی در حوزه های مختلف سلامت است.

وی در ادامه به درخشش و تعالی اساتید و کارکنان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در مدیریت بحران کووید 19 پرداخت و افزود: معتقدم در طوفان‌های شدید فقط درختان قوی باید ریشه داشته باشند. افتخار بزرگی بود که بتوانم به همه بیمارانی که به ما مراجعه کردند خدمت کنم و با مهربانی دوستان خوب مجموعه در تمام ایام کرونا کار کنیم.

مزرعه دار دلگرم کننده است علاوه بر برنامه ملی کلینیک مهدی و ساختمان جدید دانشگاه سرطان وی به مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: با افزایش تخت های بیمارستانی در این ساختمان شاهد اولین بیمارستان این شهر در کشور خواهیم بود.

رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با بیان اینکه هیچ چیزی مهمتر از نجات جان بیماران دردمند و نشاندن لبخند شادی بر چهره رنجور آنان نیست، گفت: این مهم در حال انجام است. این سخته رفتار در مراکز دیگر قابل درمان نیستند.