انتخاب اعضای کمیسیون های ویژه شورای شهر رشت – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین المللبه گزارش خبرنگار مهر محمد حسین اعتماد به نفس کارگانیا وی شامگاه چهارشنبه در پنجاهمین اجلاس مردمی شورا با قدردانی از ایام محرم بیان کرد: امیدوارم همه بتوانیم در مسیر شناخت واقعی و عادلانه و دقیق واقعه عاشورا قدم برداریم.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت به انتخاب اعضای کمیته های ویژه شورای رشت در دومین سال فعالیت شورای ششم اشاره کرد و گفت: روز گذشته جلسه ای به همین منظور و با حضور 11 نفر از اعضا تشکیل شد. شورای رشت و عضویت در کمیسیون ها بنا به تمایل و اظهار نظر هر یک از اعضا مورد توجه قرار خواهد گرفت.

بعد با برگزاری رای گیری گرفتن اعضای کمیسیون های مختلف شورای شهر رشت تعیین و جذب شدند.

در این زمینه حسن کریمی چندش آورمهدی نوری هریس و علیرضا تاج شهرشتانی به عنوان رئیس، نایب رئیس و دبیر کمیسیون بهداشت و محیط زیست انتخاب شدند.

همچنین سید شمس شفیعی، هادی رمضانی و حسن کریمی چندش آور به عنوان رئیس، نایب رئیس و دبیر کمیسیون پروژه و دارایی شورای شهر رشت انتخاب شدند.

مهدی نوری هریسمسعود عباس نژاد و محمد حسین اعتماد به نفس کارگانیا به عنوان رئیس، نایب رئیس و دبیر کمیسیون عمران شورای شهر رشت انتخاب شدند.

برای کمیسیون فرهنگ اجتماعی شورای شهر رشت به ریاست علیرضا تاج شهرشتانی و سید شمس شفیعی و کریمی. چندش آور به عنوان نایب رئیس و منشی این کمیسیون انتخاب شدند.

مسعود عباس نژاد به همراه مهدی نوری به عنوان رئیس کمیسیون انتقال و ارتباطات منصوب شد. هریس و سید شمس شفیعی به عنوان نایب رئیس و منشی این کمیسیون انتخاب شد.

هادی رمضانی، محمدحسین اعتماد به نفس کارگانیا و مسعود عباس نژاد به عنوان رئیس، نایب رئیس و دبیر کمیسیون توسعه پایدار شورای رشت انتخاب شدند.