امیر عبداللهیان وارد ارمنستان شد


امیر عبداللهیان در این سفر با آرارات میرزویان وزیر امور خارجه ارمنستان و دیگر مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرد و تعامل و روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور موضوع اصلی این دیدار بود. .

کشومان وزیر امور خارجه وارد فرودگاه ایروان پایتخت جمهوری ارمنستان شد و مورد استقبال معاون وزیر امور خارجه این کشور قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان عصر امروز پنجشنبه در راس یک حزب عالی سیاسی وارد فرودگاه ایروان شد و مورد استقبال ماناتساکان صفریان معاون وزیر امور عمومی ارمنستان قرار گرفت.

امیر عبداللهیان در این سفر با آرارات میرزویان وزیر امور خارجه ارمنستان و دیگر مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرد و تعامل و روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور موضوع اصلی این دیدار بود. .

وزیر امور خارجه همچنین در مراسم افتتاحیه اولین شورای عمومی جمهوری اسلامی ایران در قپان ارمنستان شرکت خواهد کرد.