امیر عبداللهیان: ما از میز مذاکره خارج نشده ایم


وزیر امور خارجه گفت: ما از میز مذاکره دور نمی‌شویم و اگر طرف آمریکایی با سه سند و اطلاعاتی که در نظر داریم موافقت کند، پنج مورد دیگر از عهده آمریکا خارج است. کشورها آماده توافق هستند

ارسالی از امیر عبداللهیان: میز مذاکره را ترک نکردیم، اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.