امیر عبداللهیان: طرف آمریکایی اکنون در حال ارتباط و تفاهم است
وزیر امور خارجه گفت: در این مقطع زمانی به جایی رسیده ایم که درک مشترکی از بسیاری از پروژه ها داریم و این به ما کمک می کند تا در مراحل پایانی توافق بهتر و سریعتر کار کنیم. طرف آمریکایی در گذشته با مشکل مواجه بود و شرایط را کاملا درک نمی کرد، ما فکر می کنیم طرف آمریکایی مهارت های ارتباطی بهتری دارد.