امیر عبداللهیان: راه حل مناقشه در قفقاز دیدار 3 + 3 با معیارهای منطقه ای است.
وزیر امور خارجه در گفت و گوی تلفنی با همتای جمهوری آذربایجان گفت: جمهوری اسلامی ایران به دنبال راه حل مناسب برای حل مناقشه قفقاز در نشست سوم + 3 و روندهای منطقه ای و ادامه تلاش ها برای حل مناقشه در قفقاز است. حل مناقشه جمهوری آذربایجان و ارمنستان.