امیرعبداللهیان: ما به حقوق بشر پایبند هستیم، اما اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمی دهیم
وزیر امور خارجه با بیان اینکه ما پایبند به حقوق بشر هستیم اما اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمی دهیم، گفت: دولت برلین سال هاست که حقوق بشر و مجازات های ظالمانه خود را نقض می کند و اکنون به مردم ظلم می کند. . اخلاقیات.”