امکان پرداخت جریمه بابت پایان کار
عضو کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران از تلاش این شورا برای ساماندهی معضلات شهرسازی و کاهش فشار بر شهروندان خبر داد و گفت: اولین بار مالکان ساختمان هایی که جریمه می شوند فصل 100 کمیسیون می تواند جریمه های آنها را به عنوان هزینه پرداخت کند