امام جمعه شیراز: زمین مال امام زمان (عج) است/ می خواهیم بهترین ها را در خدمت امام زمان (عج) به مردم بدهیم.آیت الله لطف الله دژکام: ترسناک ترین انسان کسی است که قرارداد ببندد و آن را به هم بزند. آیا تا به حال ترسی بیشتر از ترامپ دیده اید؟ قراردادی امضا کرد و همچنان معتقد بود که درست است. پادشاهی رسانه‌ها اینجاست، آنها معتقدند هر چه بگویند اتفاق می‌افتد، اما ما به شما توصیه می‌کنیم که دیگر در این مسیر اشتباه نروید، زیرا در طول تاریخ مشخص است که فقط نشان می‌دهد، خورشید نمی‌ماند. پشت. ابرها.