اقدامات احمقانه کشورهای خارجی برای اخراج دیپلمات های ایرانی
مشاوران سابق ایران با بیان اینکه طومارهای زیر که در فضای اینترنت منتشر می شود بی فایده است که هیچ دولت یا بازیگر فهیمی در دنیا حاضر نیست هزینه اخراج یک نامزد از ایران را بپذیرد، گفت: مقابله. -اقدامات انقلابی علیه دیپلمات‌های ایرانی یا درخواست آزادی زندانیان سیاسی، چندان مؤثر نیست و برای ترویج بیگانگان به شورشیان و خائنانی که پایگاهی در ایران ندارند، سوابق تروریستی سیاه می‌کند.