افزایش 57 درصدی درآمد بازنشستگان؟
یک کارشناس کارگری درباره وعده مثبت رئیس سازمان تامین اجتماعی برای 25 درصد باقیمانده طرح یکسان سازی حقوق مستمری بگیران، اظهار امیدواری کرد: تصویب حق مسکن کارگران 650 هزار تومان. این تصمیم در ماه جاری اتخاذ شده و تا زمان پرداخت معوقات فروردین ماه به صندوق کارگران برای ابلاغ به وزارت کار ارسال خواهد شد.