افزایش نرخ بانک مرکزی برای ارز شهریور 1401


به گزارش تجارت نیوز، در هفته منتهی به پانزدهم شهریورماه تزریق آب در بازار آزاد ادامه داشت، اما برای دومین هفته از هفته، قیمت ارز در مرز ۲۱ درصد افزایش یافت. اتفاقی که باعث افزایش نرخ سود بین بانکی می شود.

به گزارش اختازانیوز، ماهیت معاملات تجاری تغییری نکرد و در هفته منتهی به 24 شهریورماه در سطح 68 هزار میلیارد تومان ثبت شد.

بازار آزاد نام فعالیتی است که در آن بانک مرکزی با اعطای وام به بانک ها سعی در کنترل وضعیت پول در موسسات مالی دارد. این وضعیت را آمارهای بانک مرکزی در تیرماه نشان داد. بر اساس آمار این نهاد، وام بانک ها به بانک مرکزی 50 درصد افزایش یافته است که در سال های اخیر یک رکورد محسوب می شود.

در این شرایط حجم پول در بانک ها در هفته های بعد تا مرز 70 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، اما از سوی دیگر نرخ بانکی افزایش یافته و برای ثانیه ای بالای سقف 21 درصد باقی مانده است. هفته

ثبات تزریق پول در بازار آزاد

در هفته منتهی به 24 شهریورماه 19 بانک در بازار آزاد حضور یافتند و 81 هزار و 440 میلیارد تومان اوراق به بانک مرکزی عرضه کردند. اوراق قرضه دولتی ابزار مهمی در بازار آزاد است که در آن مؤسسات مالی با ارسال آن به بانک مرکزی، وام می گیرند. این فعالیت معمولا با تایید بانک مرکزی انجام می شود و نرخ سود این معاملات توسط این موسسه تعیین می شود.

در همین راستا در هفته منتهی به پانزدهم شهریور ماه حدود 68 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق در بانک مرکزی فروخته شد که نسبت به هفته قبل از آن حدود 0.4 درصد کاهش داشت و تغییر محسوسی نداشت.

در حال حاضر نرخ سود تزریق پول در این بازار برای دومین هفته متوالی به بالاترین حد خود رسیده و معادل 21 درصد است. برخی بالا بودن نرخ سود در بازار آزاد توسط بانک مرکزی را برای حفظ نرخ سود بین بانکی می دانند و معتقدند که این شاخص کلیدی پیشرفت اقتصادی است.

پرداخت های بهره

رشد تزریق پول در بازار مالی

در بازار یک شبه یا بازار بین بانکی، بانک‌های دارای کسری می‌توانند مطابق با عملیات بازار آزاد از بانک‌های دارای مازاد پول وام بگیرند. در این معاملات، تاریخ تسویه بین موسسات مالی در مدت 7 روز است و نرخ سود در این بازار از 14 تا 22 درصد متغیر است.

این کف و سقف نزد بانک مرکزی است و با اعطای اعتبارات دائمی، هر هفته با نرخ ۲۲ درصد به بانک ها و کسری ها تزریق می کند.

در این هفته سطح درآمدهای تمام‌قدم در بازار بین صندوق‌ها برابر با 35 همات است که نشان‌دهنده رشد بسیار زیاد این نماگر در هفته‌های گذشته و پس از آن میزان تزریق پول توسط بانک مرکزی است.

پرداخت های بهره