افتتاح 180 پروژه گاز روستایی و صنعتی با بدهی 147 میلیاردی – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین المللبه گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر حسینی عصر جمعه در عصر گازرسانی به روستاها و بخش صنعتی شهرستان کرمانشاه در روستای از او پرسیدم با حضور استاندار و استاندار کرمانشاه برگزار شد، وی گفت: پروژه گازرسانی به 25 روستای شهرستان کرمانشاه از تیرماه امسال آغاز شد.

وی همچنین گفت: سال گذشته مقرر شد 21 روستای شهرستان کرمانشاه به مدت یک هفته توسط دولت بازگردانده شوند اما با اقدامات انجام شده 70 روستای شهرستان کرمانشاه در اختیار باد قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: در استان کرمانشاه چهار شهر 100 درصد گازرسانی دارند و در روستاهای 25 گازرسانی شده این میزان به 92 درصد می رسد.

حسینی خاطرنشان کرد: 695 روستای کرمانشاه نیازمند گازرسانی، 595 روستا گازرسانی شده، 65 روستا در حال فعالیت، 10 روستا در طرح گازرسانی و مابقی به پیمانکار گازرسانی شده است.

وی به سرعت گاز رسانی در این بخش اشاره کرد سرفیرزآبادجشن: آغاز اجرای پروژه گاز خانگی از او پرسیدم در 10 جولای سال گذشته در مدت زمان بسیار کمتری نسبت به امروز به پایان رسید.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه به اجرای طرح گازرسانی به 25 شهر و 59 واحد صنعتی در شهر کرمانشاه اشاره کرد و گفت: علاوه بر اجرای این طرح، گاز 70 و 110 واحد صنعتی با بدهی. 147 میلیارد تن

حسینی ادامه داد: در گازرسانی به روستاها با وجود ایجاد فضای رفاهی، در صورت عدم یافتن مناطق امن و عدم صحت جمع آوری، منبع خطرناکی محسوب می شود.