اعلام آمادگی ایران برای همکاری با سازمان ملل در زمینه ریزگردها


عضو هیأت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نخستین اجلاس کمیته دوم هفتاد و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گفت: یکی از مهم ترین چالش های بزرگ کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر است. در منطقه عامل ایجاد طوفان های شن و گرد و غبار به نام ریزگرد می باشد.

مقاله ای که نشان دهنده تمایل ایران به همکاری با سازمان ملل در زمینه ریزگردها است اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.