اطلاع از تفسیر ماده 11 قانون مدیریت تخلفات و جرائم در آزمون سراسری
نمايندگان شوراي اسلامي در جلسه علني اول شهريور ماه در بررسي استفساريه ماده (11) قانون مديريت جرائم و جرايم در آزمون سراسري و اطلاعات و محتواي عمومي اين موضوع. استفساریه با 148 رای موافق، 41 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 222 عضو حاضر در سالن موافقت کردند.