اطلاعیه وزارت کشور در خصوص بلایا و ناآرامی ها
بر اساس موازین حقوق بشردوستانه، حتی در زمان جنگ و درگیری، هنجارهای مردم و مردم به ویژه کمک‌رسانی، حمله و حمله نیست و رهبری حمله به این تجهیزات و خودروهای پشتیبانی، نقض آشکار قانون است. قوانین جنگ به جنایت و جنایت جنگی نزدیک است