اطلاعیه شماره 7 کارگروه اداری رتبه بندی معلمان + آدرس سایت ثبت نام معلم
با توجه به اجرای قانون تصمیم معلمان و فصل دوم ضوابط اداری آن به اطلاع جامعه معلمان؛ داوطلبان سنجش حرفه ای می توانند از طریق سامانه ثبت نام ارزیاب صلاحیت معلمان در پورتال وزارت آموزش و پرورش به آدرس medu.ir ثبت نام کنند.