اطلاعیه رسمی: فرودگاه مشهد از ابتدا گواهینامه فرودگاهی ندارد/ پروازها نباید در گرما با مسافر و بار پرواز کنند.
یک مقام آگاه: باید بفهمیم علت شکستن لاستیک هواپیما در فرودگاه مشهد تنها یک علت باند نیست و سازمان یک سری چیزها و اتفاقات را بررسی کرده است و اتفاقات زنجیره ای از علل است و نمی تواند. یک علت واحد دارند