اطلاعات مهم در مورد شیوع سرطان زنان در ایران
رئیس اداره کنترل سرطان وزارت بهداشت ضمن بیان وضعیت سرطان دهانه رحم در کشور گفت: در حال بررسی هستیم که آیا واکسن HPV باید در برنامه واکسیناسیون ملی واکسن قرار گیرد یا خیر. در صورت انجام کار کارشناسی این واکسن به برنامه ملی واکسیناسیون اضافه می شود.