اطلاعات درآمد دولت در 5 ماهه امسال/ افزایش 73 درصدی درآمد مالیاتی


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی و مرکز امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه، آمار عملکرد متغیرهای اصلی پنج ماهه اول سال 1401 حاکی از اتکای دولت به درآمد ثابت و پرهیز از استقراض از محل است. مرکز. بانک، روندی که حاکی از تداوم کاهش تورم است که در ماه های آینده رخ خواهد داد.

درآمد دولت در پنج ماهه نخست سال جاری با افزایش 56.5 درصدی نسبت به سال گذشته به 412 میلیارد تومان رسید. همچنین درآمد عمومی به عنوان باثبات ترین قسمت دارایی های کشور با رشد 66.5 درصدی به 249 هزار میلیارد تومان رسیده است.

با تمرکز دولت بر اجتناب مالیاتی به جای افزایش بار مالیاتی بر بخش تولیدی اقتصاد، کل درآمد مالیاتی با افزایش چشمگیر 73 درصدی به 200 هزار میلیارد تومان رسیده است.

در این مدت مجموعه فرآورده های نفتی 700 درصد افزایش یافته و فروش نفت و فرآورده های نفتی به 114 هزار میلیارد تن رسیده است. این آمار نشان می دهد که دولت سیزدهم نسبت به دولت قبل ظرفیت بیشتری برای صادرات نفت دارد و عواید حاصل از فروش آن به کشور برگشته است و این یعنی دولت موفق شده از نشت نفت جلوگیری کند.

دولت علاوه بر تلاش برای اداره کشور و ایجاد رونق اقتصادی و راه های آزاد، همچنان در صدد رفع خسارات و پرداخت بدهی های سنگین دولت قبل است.

در پنج ماهه اول فروش دارایی های مالی که عمدتاً ناشی از بازده اوراق منتشر شده قبلی بود، 251 درصد افزایش یافت.

این در حالی است که آزادسازی منابع ناشی از واگذاری دارایی های مالی یعنی آزادسازی اوراق قرضه 51 درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر، دولت به خرید آینده و ایجاد بدهی سنگین برای نسل های آینده اعتقادی ندارد و بر اساس افزایش درآمد پاک و پایدار، دستور کار خود را پیش می برد.

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول در نظر بگیرید