اطلاعات بیشتر و تعریف هایی درباره سیاهچاله هایی که نمی دانید (+ عکس)
اگر گروهی از خدمه پرواز، سقوط مهماندار خود را از داخل سفینه خود در سیاهچاله تماشا می کردند، هرگز او را در حال عبور از محل رویداد نمی دیدند. از آنجایی که نور نمی تواند از محل رویداد فرار کند، می توان آن را برای مدت طولانی در آن زمان مشاهده کرد.