اطلاعاتی در مورد قارچ های سرطانی در بدن
یک مطالعه جدید از ارتباط جدیدی بین میکروارگانیسم های قارچی و سرطان خبر داده است. تحقیقات نشان می‌دهد که انواع مختلف سرطان دارای جمعیت‌های قارچی منحصربه‌فردی هستند که باعث ایجاد روش جدیدی برای تشخیص و درمان سرطان می‌شود.