استاندار زاهدان: 12 بانک توسط معاندان در آتش سوخت / 8 شعبه به طور کامل در آتش سوخت / بسیاری از خودروهای اورژانس به طور کامل تلف شدند / 3 ایستگاه آتش نشانی آسیب دیدند / خسارت به دفتر بیمه سلامت
استاندار زاهدان با اشاره به اینکه حفظ امنیت و آرامش مردم بر عهده امنیت کشور، ارتش و نیروهای دولتی است، گفت: متأسفانه چهار نفر از بهترین های ما که برای حفظ امنیت مردم تلاش می کردند به شهادت رسیدند. از دیروز توسط تروریست ها آنها کشته شدند.