از چه زمانی «فیلمسازی» تبدیل به «قضاوت» شد؟!
وقتی یک سازمان سینمایی می‌گوید که ما می‌خواهیم هنرمندان خاصی را از کار کردن در حرفه‌شان باز داریم، این سازمان اساساً خودش را در جایگاه قاضی، هنرمندان را در جایگاه مجرمان (نه متهم) و سلیقه او قرار می‌دهد. به این میگن قانون! در غیر این صورت قانونی وجود ندارد که به این سازمان اجازه دهد افراد را از انجام وظایف خود باز دارد.