از «مهدی باکری» ارومیه تا «علیرضا زاکانی» تهرانی
شهردار بلافاصله دستور داد یک پمپ مکش آب بیاورند و تا پمپ برسد با کمک همکارانش سد کوچکی جلوی درب زیرزمین زد. دقایقی بعد دیگر آب زیر زمین نبود و پیرزن که حالش بهتر شد شروع کرد به دعای خیر به مهدی باکری و گفت: خدا رحمتت کند پسرم. آن شهردار کجاست که از دل بزرگ تو کمی یاد بگیرد؟!