اردوی ورزشکاران خارجی تیم عراق در سالن کشتی تهران – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر ، با توجه به تعداد زیاد مکان های اردوی تیم ملی کشتی شهید سلیمانی، تیم کشتی فرنگی عراق به همراه کشتی گیران کشورمان در اردوی تیم امید در این اردو حضور خواهند داشت. تیم در این زمان

در این راستا جنگنده های عراقی با رزمندگان کشورمان برای افزایش سطح فناوری همکاری خواهند کرد.