اردوغان از پوتین برای اوکراین تشکر کرد
نیروگاه زاپروژیه که گفته می‌شود بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا است، در هفته‌های اخیر در کانون درگیری‌های روسیه و اوکراین قرار گرفته است و بمباران ارتش اوکراین در روزهای اخیر نگرانی‌ها را در مورد وقوع این حادثه افزایش داده است. حادثه ای شبیه به فاجعه چرنوبیل.