ارتش یمن مجبور به حمایت از مقاومت فلسطین شد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین المللبه گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی ارتش یمن متعهد شد در صورت لزوم از مقاومت فلسطین حمایت کند.

بر اساس این گزارش، سرتیپ یحیی سریع سخنگوی ارتش یمن گفت: تمامی نیروهای مسلح، کل ارتش و کمیته های مردمی آماده و مایل هستند در صورت لزوم از برادران فلسطینی خود حمایت کنند.