اربعین برو؛ دو سفر و خوبه ولی اگه صدا و رادیو عالی نباشه!
اینکه 5 میلیون ایرانی اعم از زن و مرد، دختر و پسر برای انجام سیاحت یا زیارت خاص مذهبی به کشور دیگری می روند و از کل برنامه لذت می برند، یک همایش کوچک نیست، بلکه به یک معنا پروژه ای است. مراسم مردمی و کار خیر و دل. صلح و هماهنگی را در دستور کار دولت قرار ندهید. هرچه این آیین محبوب تر باشد، بهتر، قدرتمندتر و کنترل شده تر است و از روح سابق خود دور است. به همین دلیل صدا و سیما نفهمید و به فکر انتشار یک مطلب تا حد ممکن افتاد و صد مصاحبه با پدربزرگ ارجمند، رئیس ستاد و 50 بار با فرمانده کل نیروی انتظامی. زور، و همه اعتراض به مشکلات یا موارد و دخالت های محلی.