اربعین، زمینه ساز ظهور منجی است
اربعین دعای بزرگی است که زمینه ساز ظهور امام عصر(عج) و حضور میلیونی عزیزان در راهپیمایی می شود. در واقع این واقعه بزرگ شکست دادن هدف احیای امام حسین (ع) همان برنامه امام زمان (عج) است، بالاخره مژده ای برای منتظران ظهور امام زمان. (مانند).