ادعای حمیدرضا نخچیان از سوی وزارت اطلاعات رد شد




پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از یک منبع نوشت: ناچیسان در زمان رحلت امام خمینی (ره) و پس از آن هیچ گونه مسئولیتی در وزارت اطلاعات نداشت و متهم به «حمل عنوان وزارت اطلاعات» و غیره. اتهامات جنایی در سال های گذشته وی پرونده های زیادی در دستگاه قضایی دارد.