اداره پست خسارت مشتری را پرداخت می کند
مدیرکل دفتر مدیریت کیفیت و ارتباط با مشتری شرکت ملی پست با بیان اینکه مرسولات پستی به دلیل ماهیت معامله آسیب پذیر هستند، گفت: این شرکت در تلاش است تا مشتریان آسیب کمتری را از این فرآیند ببینند. تبادل پستی کالا، اما در صورت بروز خسارت می توان غرامت پرداخت کرد